Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 20 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

-
10:00 - 14:00
Teams/ Skype

Har du spørsmål angående fagdagen?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kursene

Kartverket Vestland

På grunn av Koronasituasjonen blir kursene arrangert digitalt. Link sendes.

Datoer for Norkart-kurs 2020

  • 27.10
  • 28.10
  • 2.11
  • 3.11
  • 10.11
  • 11.11

Om kurset

Tidspunkt kl 10 til 14 med innlagte pauser, og slutt litt avhengig etter hvilke spørsmål som dukker opp.

Innhold

Forvaltning av plandata er det det mest kompliserte arbeidet ved føring av planregister. Vi vil derfor ha fokus på kontroll og forvaltning av planbaser i årets kursrunde.

Nettkurset blir en presentasjon av praktisk bruk av GISLINE Arealplan til planforvaltningsoppgaver. Vi har en del gode nye funksjoner i GISLINE Arealplan (versjon 8.0) for innklipp av plan og utvidet datakontroll for plandata.

Vi går også igjennom enkelte forhold ved forvaltning av plandata i QMS.

Det gjøres opptak av kurset, som blir tilgjengelig for deltakerne en periode etter kurset.

Påmelding; registrering av valg og bekreftelse

Vi åpner opp for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00.

Antall deltakere på hvert kurs er satt til 20 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet. Meld derfor fra om du blir forhindret fra å møte, slik at en annen får plassen.

I påmeldingsskjemaet kan du velge hvilken dato som passer best, nest best og tredje best. 

Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert. Senere får du ny e-post med bekreftet kursdato. Det er derfor viktig at du velger ulike datoer. Dersom alle datoer passer kan du la «Alle datoer» stå. Da vil vi tildele deg plass.

Tildelt midler

Kartverket har fått midler av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å arrangere kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med programvareleverandørene.

Del